Prześladowanie mniejszości w PRL-u

W 1945 roku struktura narodowościowa społeczeństwa polskiego była nieco inna, niż obecnie. W okresie PRL-u...

www.emotionalism.org

W 1945 roku struktura narodowościowa społeczeństwa polskiego była nieco inna, niż obecnie.

W okresie PRL-u miały miejsce prześladowania mniejszości, na czym najbardziej ucierpiała mniejszość żydowska.

Najtrudniejszym okresem panowania komunizmu w naszym kraju były lata stalinizmu.

Wówczas polityka komunistycznych władz była najbardziej opresyjna, co odczuły również mniejszości narodowe, takie jak chociażby Mazurzy, Łemkowie czy też Bojkowie.

Dokonywano wówczas przesiedleń, deportacji czy też zsyłek.

Wielu przedstawicieli mniejszości trafiło też do więzień albo nawet zostało straconych.

Kiedy zmarł Stalin, a jego następna nieco zliberalizował politykę ZSRR, wydawać by się mogło, że mniejszości w Polsce nie muszą się niczego obawiać.

Producent szat liturgicznych Haftina Atelier zaprasza do sklepu ornaty.pl https://patrykjankowski.com/

Później jednak przyszła era Breżniewa i rok 1968, kiedy to nasz kraj musiało opuścić wielu Żydów.

Na szczęście, od dłuższego czasu mniejszości narodowe w Polsce nie muszą się już obawiać o swój los – są chronione przez prawo i w pełni akceptowane przez resztę społeczeństwa.