Młodzi materialiści?

Osoby urodzone po roku 1989 to pierwsze pokolenie wychowane w zupełnie nowym systemie politycznym. Było...

www.kinadomowe.net.pl

Osoby urodzone po roku 1989 to pierwsze pokolenie wychowane w zupełnie nowym systemie politycznym.

Było to z pewnością bardzo duże wyzwanie dla ich rodziców, którzy sami dorastali i wkraczali w samodzielne życie w zupełnie innej rzeczywistości.

Jakie jest więc obecnie młode pokolenie? Młodzi urodzeni w tzw.

pokoleniu „Millenium” nie mają zbyt dobrej opinii – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Eksperci uważają, że jest to pierwsza generacja tak bardzo nastawiona na własne korzyści i zaspokajaniu wyłącznie własnych pragnień.

W życiu chcą zaznać jak najwięcej przyjemności, nie liczy się dla nich dobro wspólne, nie czują również, że mają jakiekolwiek obowiązki względem kraju.

Czy młodzi ludzie naprawdę są materialistycznymi egoistami? Okazuje się, że nie do końca.

Według sondażu SMG/ KRC aż 79% z nich wskazuje, że ma zobowiązania wobec rodziny, 45% wobec samych siebie i 29% wobec przyjaciół.

Być może roszczeniowy stosunek młodych do rynku zatrudnienia i państwa wynika z tego, że praca stała się dla nich jedynie środkiem do osiągnięcia celu, a nie sensem życia?.