Kontrola bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bezpieczeństwo na polskich drogach w przeciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło. Zwiększyła się społeczna świadomość, liczne akcje społeczne oraz przedsięwzięcia organów policji wpłynęły na zmniejszenie liczby ofiar.

Nie zmienia to jednak faktu, że Polska wciąż przoduje na liście europejskich państw jeśli chodzi o procent wypadków i kolizji drogowych. Dlatego też ważne, by regularnie kontrolować sytuację na polskich drogach. Takie usługi jak pomoc drogowa pruszków zdecydowanie w tym pomagają.

Najwyższa Izba Kontroli donosi, że polskie drogi cechują się wciąż największym stopniem niebezpieczeństwa w Europie przede wszystkim ze względu na mało zadowalający stan infrastruktury drogowej. Polscy kierowcy wciąż igrają z brawurą.

Często nie dostosowują prędkości do stanu nawierzchni, nie biorąc pod uwagę warunków atmosferycznych. Niestety zawodzą także plany organizacji ruchu drogowego, które często nie są dostatecznie dobrze opracowane i przyczyniają się do wielu nieporozumień i niepożądanych interpretacji.

Zdarza się, że oznakowanie nie jest adekwatne do ogólnie przyjętych zasad.