Współistnienie różnych nacji

Historia Polski udowodniła, że różne nacje mogą w pokoju i przyjaźni żyć w jednym państwie. Przez długie lata tak właśnie było i dopiero polityka zniszczyła ten ład.

Kwestie narodowościowe bardzo często są zarzewiem konfliktów, jednak raczej nie dzieje się to w sposób naturalny, tylko jest odgórnie sterowane. Władcy od wieków manipulowali umysłami swoich poddanych, zachęcając ich do atakowania innych nacji.

Inność łatwo można wykorzystać jako pretekst do walki, a wiadomo, że trudno jest zacząć wojnę, jeśli nie ma się ku temu przesłanek natury ideologicznej (dawniej były one jeszcze bardziej istotne, niż ma to miejsce obecnie). Jest wiele regionów w naszym kraju, gdzie żyły obok siebie różne nacje i doskonale się ze sobą „dogadywały”.

Dopiero kiedy lokalne relacje weszła polityka, zaczynały rodzić się tam problemy. W obecnej Polsce raczej nie powinniśmy się obawiać konfliktów na tle narodowościowym, ponieważ nie ma u nas zbyt dużych mniejszości etnicznych, a te, które są tutaj obecne, dobrze odnajdują się w naszym społeczeństwie.