Społeczeństwo

Doświadczamy go każdego dnia, w każdym zakątku kuli ziemskiej. Chociaż wszyscy ludzie mają zagwarantowane równe prawa, nie przestrzega się ich...